ชุดป้องกันส่วนบุคคล จำหน่ายเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง นิปปอน เคมิคอล บจก.

ชุดป้องกันส่วนบุคคล, จำหน่ายเครื่องดับเพลิง


อุปกรณ์ดับเพลิง, นิปปอน เคมิคอล บจก.


ชุดป้องกันส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (อังกฤษ: personal protective equipment: PPE) หรือเรียกโดยย่อว่า อุปกรณ์นิรภัย หรือ เซฟตี้ เป็นอุปกรณ์เพื่อในการทำงานใช้สวมใส่ร่างกาย หรือ ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในบ้าน, ที่ทำงาน, ที่สาธารณะ, อาคาร และพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมายถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สวมลงบนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนรวมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายให้แก่อวัยวะส่วนนั้นๆ ไม่ให้ต้องประสบอันตรายจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด คือเป็นการป้องกันอันตรายจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล มีหลักการดังนี้
1.ต้องเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี
2.ต้องมีน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษและสบายในการสวมใส่
3.ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด
4.มีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย
5.วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้คนที่ใช้สวมใสเกิดความยุ่งยาก
6.ต้องมีสีสันที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา
การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.ต้องทราบลักษณะและความต้องการในการใช้อย่างแน่นอนเสียก่อน
2.การเลือกใช้จะต้องระมัดระวัง ต้องให้ถูกต้องกับลักษณะของงานมากที่สุด ไม่ให้ขัดขวางการทำงานของคนงานได้ และจะไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงาน
3.ต้องพยายามให้ผู้ใช้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็น รวมถึงประโยชน์ในการใช้เครื่องป้องกันอันตรายได้
4.ต้องมีการอบรมให้คำแนะนำถึงวิธีการเก็บ การรักษา และการใช้จากผู้ที่ชำนาญ
5.จะต้องมีระเบียบและข้อบังคับในการใช้ เพื่อให้การใช้มีผลที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในโรงงาน
1.เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2.เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต
3.เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงงาน
4.เพื่อช่วยในการประหยัดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า
5.เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่า กาปฏิบัติงานนั้น ๆ มีความปลอดภัยตลอดเวลา
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้สูงขึ้น

ชุดป้องกันส่วนบุคคล


ชุดป้องกันส่วนบุคคล


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thailandpocketpages.com


ชุดป้องกันส่วนบุคคล


บริษัท นิปปอน เคมีคอล จำกัด

จำหน่ายเครื่องดับเพลิงครบวงจร อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ผจญเพลิง อุปกรณ์กู้ภัยต่างๆ จำหน่ายเครื่องดับเพลิงยี่ห้อ YAMATO SHOKAKI และนำเข้าสารเคมีจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้บริการควบคุมเกี่บวกับการจัดอบรมดับเพลิง ฝึกซ้อมดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ ซ้อมแผนฉุกเฉิน ให้กับองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับความวางใจในความเป็นมืออาชีพมาอย่างยาวนาน บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 โดยทำธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท โดยนำเข้าสินค้าเครื่องดับเพลิงจาก YAMATO SHOKAKI CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น นำเข้าสารเคมีดับเพลิงจาก HATSUTA SEISAKUSHO CO., LTD. จากประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำยา ดับเพลิงโฟม 3M AFFF, AFFF/ATC 3%6%, AFFF/ATC 3X3% บริษัทฯ ได้เติบโตควบคู่กับการปรับปรุง พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายฐานรองรับการติดตั้งระบบ – การนำเข้าสินค้าในนาม "บริษัทไฟร์เวิล์ด อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"และ "บริษัท ไฟร์เฟล็ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด" เมื่อปี พ.ศ.2526โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพและมาตรฐานจนเมื่อปี พ.ศ.2531ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว ชนิดผงเคมีแห้ง มอก.332-2531 ปัจจุบันเป็น มอก.332 –2537 ในระดับความสามารถการดับเพลิง (FIRE RATING) สูง และ ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ในปี พ.ศ.2547 ISO 9001:2008 ในปี พ.ศ.2552 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. ISO 14001:2004 ในปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันเรามีทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์มากว่า 30 ปี เพื่อรองรับการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯได้ให้บริการในด้านธุรกิจการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ครบวงจร ดังนี้

1. ประเภทเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว PORTABLE FIRE EXTINGUISHER พร้อมให้บริการบรรจุเคมีดับเพลิงทุกชนิด
2. ประเภทเครื่องดับเพลิงระบบอัตโนมัติ
3. ประเภทสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
4. ประเภทสายดับเพลิง/อุปกรณ์
5. อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทหัวฉีด/ข้อต่อต่างๆ
6. ระบบเครื่องปั้มน้ำดับเพลิง
7. จำหน่ายน้ำยาดับเพลิงโฟม มาตรฐาน UL
8. จำหน่ายอุปกรณ์ดับเพลิง ให้บริการตรวจเช็คระบบต่างๆ
9. ให้บริการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

สนใจติดต่อ
นิปปอน เคมิคอล บจก.
ที่อยู่ : 1831/5-7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทรศัพท์ +66 2255 5610, +66 2652 7831
เบอร์โทรสาร +66 2254 3671, +66 2652 7839
E-mail marketing@nippon.co.th
เว็บไซต์ : nippon.thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ : nippon.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *